3 Główne MODELE motywacjiK. Madsen (1980) dokonał podziału teorii motywacji proponując Cztery MODELE: (1) modèle homeostatyczny-źródłem motywacji jest zaburzenie homeostazy organizmu. Procesy Energetyczne je poznawcze razem uruchamiają reakcję przywracająca homeostazę. (2) modèle podnietowy-źródłem motywacji zachowania jest bodziec. Uruchamia sur Procesy Energetyczne znoszące Działanie bodźca. (3) modèle poznawczy-źródłem motywacji zachowania jest przetwarzanie Informacji. Działające bodźce uruchamiają Procesy poznawcze, te zaś uruchamiają Procesy Energetyczne i kształtują reakcję. (4) modèle Humanistyczny – ma indetrministyczny Charakter, dło zród zachowań jest wewnętrzne (Zachowanie bez bodźców). Reakcje kształtowane są przez wewnętrzne Procesy poznawcze je wewnętrzne Procesy Energetyczne, Sytuacja zewnętrzna natomiast nie ma wpływu na kształtowanie zachowania motywacji, co najwyżej na zachowania przebieg. Dr Joanna purgał-Popiela ZZL Geneza koncepcji ZZL gestion des ressources humaines (HRM) pierwotnie: pełni ne sprawowania funkcji personalnej w przedsiębiorstwach amerykańskich w latach 80-tych XX modelowe 35 motywacja zewnętrzna je wewnętrznanależy dążyć do WZBUDZENIA MOTYACJI WEWNĘTRZNEJ LUB PRZEKSZTAŁCENIA MOTYWACJI ZEWNĘTRZNEJ W WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA Tendencja do podejmowania i kontynuowania działań ze względu na pewne konsekwencje, ne których un prowadzą; związana z poczuciem, że przyczyna je Kontrola działania ma Charakter zewnętrzny je nie jest zależna ode mnie MOTYWACJA WEWNĘTRZNA Tendencja do podejmowania je kontynuowania działań ze względu na ich treść; cechą określającą MW jest ciekawość; czynnikami motywującymi są: wieloznaczność, niewyraźność, nowość, złożoność, dziwność, niezgodność. 2 definicje motywacji motywacja à tous mechanizmy odpowiedzialne za uruchomienie, ukierunkowanie, podtrzymanie i zakończenie zachowania (Łukaszewski, 2000). Tak szerokie ujęcie motywacji dotyczy Zarówno:-mechanizmów zachowań prostych, Jak i złożonych,-mechanizmów wewnętrznych, Jak i zewnętrznych,-mechanizmów afektywnych je poznawczych. 13 Negatywne skutki karaniaOgólne zahamowanie zachowania Wywoływanie kłamstwa i lęku Podwyższanie poziomu agresji Modelowanie zachowań, tzn.

powtarzanie zachowań karzących wobec innych osób 46 Dwuczynnikowa Teoria motywacji Herzberga należy do teorii treści (potrzeb), które skupiają się na istocie motywacji, motywacyjno-higieniczna-DWA rodzaje czynników:-czynniki Higieny-motywatory Istnieje Silny Związek między satysfakcją z pracy un wynikami, wykonania poziomem; Ludzi motywują wyższe potrzeby, Takie Jak potrzeba osiągnięć, uznania i samorealizacji. [Treść w nawiasach kwadratowych h: Wi Moje komentarze, domysły, uzupełnienia, wyjaśnienia, itp.] Autor w swojej książce postuluje ustanowienie Nowej dyscypliny naukowej: porównawczej analizy teorii, którą chce nazwać prościej systematologią. Streszczenie poniższe obejmuje rozdziały 1-szy i 2-GI z części i (3-ci Zostaje odrzucony, zbytnio djinza odbiega swoją tematyką OD przedmiotu wykładów). Rozdział I: nauki Teoria. I. Dyscypliny teorii nauki… czyli naukoznawstwo istnieje w postaci 4 dyscypeline Naukowych. Zamieszczam la complète “spis” tych dyscypeline, wraz z ich działami: filozofia nauki (najstarsza, h. h. Obecnie główną dziedzinę filozofii) epistemologia (Nauka o Poznaniu naukowym i przednaukowym, najbardziej Podstawowa, Zadaje pytania typu “Czym Jest poznanie? “) METODOLOGIA (zajmuje się empirycznymi metodami nauki, Jak obserwacją, eksperymentem, itd.) Metateoria (zajmuje się Teoria nauki, produktami nauki, Teoria teorii, CZYLI pojęciami i językiem teorii) Historia nauki (opisuje i wyjaśnia rozww nauki, stosuje wyjaśnienia Historyczne, jej ojcem jest E.

 • OUR HEAD OFFICE

  WAYMBCO (VSB) BUILDING SYSTEMS (PVT) LTD,
  No: 83/ 1 A, Dharmapala Mawatha,
  Colombo 7.
  Sri – Lanka.

  Tel: 94 11 4016586, 94 11 2441353
  Fax: 94 11 2320547, 94 11 2441353
  E-Mail: waymbcopeb@waymbco.com

 • OUR FACTORY

  WAYMBCO MANUFACTURING PLANT 
  No: 22/01, Gothami Road, 
  Kiththampahuwa, Wellampitiya, 
  Sri- Lanka.

  Tel/Fax: 011- 4014046

 • FIND US ON GOOGLE

  Click to open larger map

 • Follow Us!